Lasy Miejskie - Warszawa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Lasy Miejskie > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Miejskich - Warszawa

Lasy Miejskie - Warszawa zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Miejskich - Warszawa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-01-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Piekielniak, Piekielniak@lasymiejskie.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 612 25 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna siedziby Lasów Miejskich - Warszawa

Budynek przy ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa

Sposób dojazdu

Droga dojazdowa do budynku znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej - skrzyżowanie Jagiellońskiej i Zachodniej. Droga dojazdowa znajduje się po prawej stronie w odległości 500 m od ronda przy ul. Korkowej. Droga dojazdowa o długości 220 m biegnie przez las. Droga dojazdowa nie posiada wydzielonego chodnika.

Najbliższa stacja PKP Rembertów znajduje się w odległości 3 km.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 800 m.

Przystanek Jagiellońska 02 linia 115 kierunek PKP Mokry Ług, 173 kierunek Stara Miłosna,

Przystanek Jagiellońska 01 linia 115 kierunek Aleksandrów, 173 kierunek DW. Wschodni

Parking znajduje się przed budynkiem. Nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Urzędu jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku, jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest na wzniesieniu i wymaga pokonania dwóch stopni. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Przejście do sali obsługi klienta jest przez wiatrołap. Sala do obsługi usytuowana jest na parterze bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana w wiatrołapie przy wejściu. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są na parterze, schody na I kondygnację prowadzą do sekretariatu i pomieszczeń pracowników.

W lokalu nie ma wind.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu po prawej stronie. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

W budynku nie ma pokoju dla matki z dzieckiem.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 
 
Wprowadził Piekielniak Marcin 23-09-2020
Aktualizujący Piekielniak Marcin 23-09-2020
Zatwierdzający Piekielniak Marcin 23-09-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 195
Rejestr zmian